Bli medlem

Vill du bli medlem i föreningen? 


Kontakta föreningens kassör.

info@gotlandskaninen.se 


Du kan också sätta in 200 kr på Föreningen Gotlandskaninens 

Plusgirokonto 35 03 44-8. 

Glöm inte att uppge namn och adress.


Som medlem får man föreningens medlemstidning Koharen tre gånger om året. Tidningen innehåller information till medlemmarna, artiklar och reportage, annonser samt kontaktuppgifter.


Föreningen ger även ut en Färgatlas som är en bra hjälp när genbanksintygen ska skrivas. I Färgatlasen finns även de färgkoder som används i Stamboken Online.