Styrelse / kontakt

Styrelsen

Ordförande:   Maria Eriksson

Vice ordförande:   Jonas Hagberg

Kassör och sekreterare:   Anders Lekander

Övriga:  Charlotta Ericson, Maria Liukkonen, Ylva Mårtensson

Ersättare:  Frida Hardenberg, Helena Hammarskjöld,
Malin Eriksson, Emma Östman, Johanna Olssinge, 

Malin Sundkvist, Maria Persson 

Valberedning: Monica Magnusson (sammankallande), 

Christina Arup, vakant


Redaktör för Koharen:   Linda Eriksson

Ansvarig för avelsprogrammet: Jonas Hagberg

Hemsideansvarig: Helena HammarskjöldGenbanksansvarig gotlandskanin:     Anders Lekander

Genbanksansvarig mellerudskanin:  Maria Liukkonen


Kontakt

Kontakt med föreningen, annonser och material till hemsidan 

info@gotlandskaninen.se

Administration av Gottiskonto, Stamboken Online 

admin@gotlandskaninen.se

Genbanksansvarig för Gotlandskanin, kassör 

gotlandskanin@gotlandskaninen.se

Genbanksansvarig för Mellerudskanin 

mellerudskanin@gotlandskaninen.se

Ordförande

ordforande@gotlandskaninen.se


Föreningens Plusgirokonto: 35 03 44-8