Gotlandskanin

Gotlandskaninen är en rest av den gamla svenska lantraskaninen. På 1970-talet uppmärksammades att det fanns några gårdar på Gotland som hade kvar kaniner av den gamla stammen. De gavs då namnet Gotlandskanin. Efter en inventering 1993 slöts rasregistret och dagens Gotlandskaniner är ättlingar till inventeringsdjuren.

 

En fullvuxen Gotlandskanin väger 3-4 kg. Öronen är upprättstående och pälsen kort. Färg och teckning varierar mycket, och de flesta typer som förekommer bland raskaniner återfinns hos gotlänningen, men oftast i mindre utpräglad form.

 

Till temperamentet är Gotlandskaninen livlig och nyfiken och visar ofta stort intresse för sin omgivning. Normalt får Gotlandskaninen 6-8 ungar per kull. Ungarna tillväxer relativt långsamt i jämförelse med utpräglade produktionsraser. Men å andra sidan är man normalt återhållsam med kraftfoder till Gotlandskaniner. Basfödan är hö, eller på sommarhalvåret, gräs och örter.

Bevarandearbetet organiseras av Föreningen Gotlandskaninen i ett genbankssystem. Aveln sker i genbanksbesättningar som föreningen tecknat avtal med. Det finns ungefär 200 sådana besättningar spridda över hela Sverige för Gotlandskanin. De rapporterar till föreningen vad som sker i besättningen och utfärdar stamtavlor (genbanksintyg) för de djur som går vidare i avelsarbetet i gamla eller nya besättningar.

 

Om du är intresserad av att veta mer, eller vill starta en genbanksbesättning för Gotlandskanin, kontakta genbanksansvarig, gotlandskanin@gotlandskaninen.se.