Föreningen Gotlandskaninen

 Välkommen till Föreningen Gotlandskaninens officiella hemsida

Här hittar du information om våra lantraskaniner, bevarandearbete samt föreningens verksamhet.


Föreningen Gotlandskaninen får stöd från EU för att bevara Gotlands- och Mellerudskanin. 

Stödet går till genbanksbesättningarna, medlemstidningen, trycksaker, genbanksintyg, marknadsföring, kurser, utbildningar, transport av värdefulla djur samt obduktioner.