Föreningen

Eftersom den gamla svenska lantrasen hotades av utrotning, bildades 1984 Föreningen för Gotlandskaninens bevarande av uppfödare som ville säkra rasens framtid samt sprida kännedom om rasen. Föreningen antog senare namnet Föreningen Gotlandskaninen.

 

Föreningen organiserar genbanksverksamhet. Det innebär att genbankskontrakt upprättas med enskilda djurägare. Dessa föder upp och utfärdar genbanksintyg på Gotlands- respektive Mellerudskaniner enligt föreningens regler. Djurägarna rapporterar en gång om året om uppfödningen till föreningen. Alla kaniner som fått genbanksintyg utfärdat registreras i föreningens centrala register. Det finns ett register för Gotlandskanin, ett för Mellerudskanin.


Föreningen har drygt 400 medlemmar som är spridda över hela landet.


Vill du bli medlem i föreningen? Då kan du kontakta föreningens kassör.

info@gotlandskaninen.se 


Du kan också sätta in 200 kr på Föreningen Gotlandskaninens 

Plusgirokonto 35 03 44-8. Glöm inte att uppge namn och adress.


Som medlem får man föreningens medlemstidning Koharen tre gånger om året. Tidningen innehåller information till medlemmarna, artiklar och reportage, annonser samt kontaktuppgifter.